Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

 

YMKZ İnsan kaynakları hizmetleri danışmanlık limited şirketi (“soforaraniyor.com”) ile Müşteri, aşağıdaki şartlarla sanal ortamda işbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”)’nin yapılması konusunda anlaşmışlardır.
MADDE 1. HİZMET SAHİBİNİN BİLGİLERİ

UNVAN :
YMKZ İnsan kaynakları hizmetleri danışmanlık limited şirketi
ADRES :
Teşvikiye Mahallesi Deryadil Sokak No:95/A Nişa
TELEFON :
0 (212) 260 37 33
FAX :
0 (212) 260 37 33
E-MAIL :

MADDE 2 - MÜŞTERİ BİLGİLERİ

İSİM SOYAD/UNVAN :
ADRES :
TELEFON :
FAX :
E-MAIL :

MADDE 3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusunu,  YMKZ İnsan kaynakları hizmetleri danışmanlık limited şirketi  nin soforaraniyor internet sitesi üzerinden Müşteri’ye iş gücü ihtiyacını karşılaması için elektronik ortamda ilan oluşturması ve sitede bulunan iş arayanlar veri tabanının kullanımı için ilgili mevzuat hükümleri gereğince verdiği hizmete ait tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.
MADDE-4 SÖZLEŞME’YE KONU HİZMETİN AÇIKLAMASI
4.1.Müşteri’nin soforaraniyor.com sitesinde ilan yayınlama ve aday veri tabanından aşağıda belirtilen miktarlarda  özgeçmiş inceleme hakkı vardır.
 
www.soforaraniyor.com site yönetiminin belirleyeceği sürece ücretsiz olarak hizmet vermektedir, ücretli hale gelmesi halinde yayınlanmış ilanları etkilemeyecektir. Ücretli hale geldiği yine ilgili tüm sayfalarda belirtilecektir. Aşağıdaki ücret ile ilgili maddelerin bağlayacılığı ücretli hale gelmesi durumunda geçerli olacaktır.

Hizmet Adı
Adet
Satış Bedeli (KDV dahil toplam)
İlan Verme
X
Site yönetiminin beliyleyeceği sürede ücretsiz
Sınırlı Aday Veritabanı
   
TOPLAM TUTAR
Ücretli hale geldiğinde ayrıca bu durum üyelere bildirilecektir.

4.2. İşbu Sözleşme’nin kurulması ile “İlan Verme”, “Başvuru Cevaplama”, Müşteri’nin başvurularının bulunduğu “Başvuru Filtreleme” ve “Aday Veritabanı” modülleri, Müşteri’nin kullanımına açılacaktır.
  • İlan Verme Modülü: İlan verme modülü ile Müşteri işbu Sözleşme süresince ilanını yayınlayabilir, yayındaki ilanın metninde değişiklik yapabilir, ilanı yayından kaldırabilir ve dilerse ilanı verirken ünvanını gizli tutabilir.
  • Başvuru Filtreleme Modülü: Bu modül sadece Müşteri’ye gelen başvuruların Müşteri’nin belirleyeceği soforaraniyor.com filtreleme kriterlerine göre elemeye tabi tutulmasına imkan vermektedir.
  • Başvuru Cevaplama Modülü: Bu modül yayınlanan ilana başvuran adaylara tek tek ya da toplu olarak durumlarına göre yanıt gönderilebilmesini sağlamaktadır.
  • Sınırlı Aday Veritabanı: Sınırlı Aday Veri tabanı modülü, soforaraniyor.com üzerinde aktif özgeçmiş oluşturan tüm adayların içinden Müşteri tarafından belirlenen soforaraniyor.com filtreleme kriterlerine göre elemeye tabi tutulmasıdır. Müşteri yukarıda belirtilen miktarda özgeçmiş açma hakkına sahiptir.
4.3. Müşteri, Sözleşme kapsamında verilen asıl hizmetin ilanın yayınlanması için gerekli kullanıcı bilgi ve şifrelerin kendisine temin edilmesi ve ilanının yayınlanması ile tamamlandığını kabul eder. Müşteri üyeliği boyunca soforaraniyor.com Müşteri hizmetlerinden telefon veya internet aracılığı ile sağlanan hizmetle ilgili desteği almaya devam edebilecektir.
4.4. Web sitesindeki verilerin soforaraniyor.com bilgisi veya yazılı onayı dışında herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması ve dağıtılmasından soforaraniyor.com sorumlu değildir.
4.5. Soforaraniyor.com Müşteri Hizmetleri 0 (212) 516 57 57 telefon numarası aracılığıyla, Müşteri’ye sistemin kullanımıyla ilgili telefonda her türlü desteği verecektir. Müşteri aynı numaradan talep ve şikayetlerini soforaraniyor.com’ a iletebilir. info@soforaraniyor.com mail adresine yine mail yolu ile iletebilir.
MADDE 5. SÜRE
Müşteri’nin üyeliği yukarıda belirtilen zaman kadardır. Bu süre Müşteri tarafından ödemenin tamamen gerçekleşip, hizmet şifresinin Müşteri’ye verilmesi ile başlar. Müşteri’nin vereceği ilan/ilanlar 15 er günlük periyotlarda yayında kalır. Müşteri ilanın yapıldığı tarihten itibaren her zaman ilan metninin içinde düzeltme yapılabilir.
MADDE 6. MÜŞTERİ’NİN BEYAN VE TAHHÜTLERİ
6.1. Müşteri, Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
6.2. Müşteri ilan edeceği pozisyon ve firma profilindeki ve kullanılan firma logosundaki her türlü hatadan veya adaylara aktarılacak yanlış bilgiden bizzat sorumludur. İşbu Sözleşme’ye konu firma profili içeriği ile ilgili 3. kişilerin tüm taleplerinin muhatabı münhasıran Müşteri olup, Müşteri bu konuda Soforaraniyor.com’un  hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3. Müşteri, Soforaraniyor.com sayfalarında yayınlayacağı personel ilanında, bir ilan altında birden fazla pozisyonu duyuramayacağını kabul eder.
6.4. Yayınlanan ilanda Müşteri tarafından faks numarası, e-posta, adres veya web adresi verilemez.
6.5. Soforaraniyor.com’un Müşteri’ye hizmetin ifası için sağlayacağı hizmet şifresinin tahsis edileceği kişi veya firma yetkilisi, şifrenin gizliliğini korumakla sorumludur. Şifre gizliliğinin ihlali durumunda Soforaraniyor.com işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilme hakkını saklı tutar. Fesih halinde, Soforaraniyor.com tarafından alınmış ücretler iade edilmez.
6.6. Müşterinin, Soforaraniyor.com üzerinden ulaştığı adayların bilgilerini 3. kişi veya kurumlarla paylaşması, bilgilerin gizliliği için gerekli tedbirleri almaması veya adaylarla istihdam dışında herhangi bir amaçla (eğitim pazarlama, tanıtım, ürün tanıtım vs.) iletişim kurması durumunda Soforaraniyor.com işbu Sözleşmeyi tek taraflı feshedebilme hakkını saklı tutar. Soforaraniyor.com bu maddenin ihlali sonucu sözleşmeyi tek taraflı feshettiği durumda, Müşteri’ye ücret iadesi yapmaz.
6.7. Aday veri tabanı, Soforaraniyor.com için asli ve en önemli malvarlığıdır. İşbu Sözleşme ile Soforaraniyor.com tarafından Müşteri’ye verilen asli hizmet, aday veri tabanındaki bilgilere erişim ve kullanım imkanıdır. Müşteri, aday veri tabanının ve içeriğinde yer alan bilgilerin sözleşmede belirlenen usuller dışında kullanımının, Soforaraniyor.com için telafisi imkansız zararlar oluşturacağını bildiğini kabul eder.
MADDE 7. SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ
7.1. Üyelik Sözleşmesi’ne konu bir tek personel ilanı için verilecek hizmetin bedeli KDV dahil [•] TL’dir. Ücretin ödeme şekli ilanın yayını öncesi peşindir.
7.2 Ödeme şekli, soforaraniyor.com’ a kredi kartı, banka havalesi, Turkcell mobil cüzdan ile tek seferde yapılacaktır.
7.3. Müşteri, ödeme tamamen yapılmadan ilanın yayınlanmayacağını  kabul eder.
7.4. Hizmet bedeli Müşteri tarafından Soforaraniyor.com hesabına herhangi bir sebeple aktarılmaz veya aktarılamaz veya yapılan ödeme banka kayıtlarından iptal edilirse Soforaraniyor.com işbu Sözleşme kapsamında hizmet verme yükümlülüğü kalmayacaktır.
7.5. Soforaraniyor.com ödemenin yapılmasını müteakip faturayı, Müşteri tarafından verilen bilgilere göre düzenleyecek ve Müşteri’nin verilen adresine gönderecektir.
MADDE 8. ÜCRET İADE HAKKI
Ücret iadesi; Müşteri’nin yazılı talebi üzerine şu durumlarda yapılabilir;
  • İlan yayınlanmadıysa,
  • İlan yayınlanmış olsa da ilan yayınlandıktan sonraki 2 gün içinde ilana gelen başvurular incelenmediyse ve aday veri tabanından özgeçmişler hiç incelenmediyse ücret iadesi yapılır.
MADDE 9. CAYMA HAKKI
İşbu Sözleşme konusu hizmet Müşteri’ye elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup, niteliği gereği Müşteri’ye iadesi mümkün değildir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi uyarınca da Müşteri’nin cayma hakkı bulunmamaktadır.
MADDE 10. SON HÜKÜMLER
10.1.Taraflar, Sözleşme gereğince yapılacak her türlü bildirimin yazılı olması gerektiğini, ayrıca, aksi yazılı olarak bildirilmedikçe iş bu Sözleşme uyarınca verilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu beyan ile, bu adreslere yapılacak yazılı bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.
10.2.Müşteri, işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
10.3. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Fatih Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
10.4 İşbu Sözleşmeden doğacak damga vergisi taraflarca yarı yarıya ödenecektir.
İş bu Sözleşme [•] tarihinde düzenlenmiştir.

HİZMET VEREN
MÜŞTERİ
YMKZ İnsan kaynakları hizmetleri danışmanlık limited şirketi
Unvan/Ad-Soyad
İmza
İmza